Φύλαξη Δήμων

Η Romanos Security χάρη στο έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό του, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε όλες τις συνθήκες που θα εμφανιστούν και να προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε όλους τους δημότες του εκάστοτε δήμου που θα αναλάβει.

Στις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών, μεταξύ άλλων υπάγονται η φύλαξη και η προστασία της δημοτικής περιουσίας. Ως δημοτική περιουσία ορίζονται τόσο τα πράγματα που έχουν τεθεί απευθείας στη διάθεση του κοινού (κοινόχρηστα), όσο και τα πράγματα που είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημοτικών σκοπών (δημοτικά κτίρια και δημοτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν είναι περιοριστικές και διαφοροποιούνται από έργο σε έργο ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Ο Όμιλος Romanos προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι ιδιαιτερότητες κάθε έργου στην υλοποίηση του σχεδιασμού του, υιοθέτησε ένα γενικό πλαίσιο ενεργειών. Η εφαρμογή του από το προσωπικό φύλαξης εξασφαλίζει κάθε πελάτη του από απειλές που αποδεδειγμένα έχουν χαρακτηριστεί σαν κοινοί παράγοντες που η απουσία τους θα μπορούσε να διαταράξει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χώρου που καλείται να φυλάξει.