Φύλαξη Καταστημάτων

Με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την διακριτικότητα, ο Όμιλος Romanos αναλαμβάνει τη φύλαξη όλων των ειδών καταστημάτων (εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα ή μικρά καταστήματα γειτονιάς, κα).

Τα εμπορικά καταστήματα είναι χώροι που από την φύση τους συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ατόμων κατά την διάρκεια λειτουργίας τους, δημιουργώντας την ανάγκη εξασφάλισης του εξοπλισμού, των εμπορευμάτων και του ανθρώπινου δυναμικού του καταστήματος.

Η φύλαξη μπορεί να είναι στατική ή με την μορφή περιπολίας, προσαρμοζόμενη πάντα στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη καθώς το προσωπικό του Ομίλου μας είναι σε θέση να εκτελεί ελέγχους ασφαλείας, να διαχειριστεί καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός κ.α.) και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του καταστήματος.

Οι υπηρεσίες φύλαξης που παρέχει η εταιρεία μας μπορούν να διαμορφωθούν και να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες, και να διαρκούν τόσο κατά την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος όσο και μετά το πέρας αυτής, ανάλογα την επιλογή ωραρίου φύλαξης που θα επιλεχθεί. (8ωρη-12ωρη-24ωρη Φύλαξη Καταστήματος).